Prioridades de actuación

As fortalezas da Institución e as oportunidades que se abren permiten ver o futuro con optimismo se acertamos na orientación das políticas de goberno. Estas políticas deben, pois, contrarrestar os evidentes efectos negativos das condicións do contorno e, ó mesmo tempo, potenciar intensamente as nosas fortalezas.

Como consecuencia desta diagnose xeral da situación da Universidade de Vigo, as nosas prioridades débense aliñar en torno a tres ideas forza: